פרס געתון

פרס געתון לעבודה מצטיינת בכלכלת ישראל
 

ד"ר אריה ל' געתון ז"ל היה מראשוני החוקרים בכלכלת ישראל וממניחי היסודות למערכת החשבונאות הלאומית בארץ.

הפרס על שמו, בגובה 14,000 ש"ח, נתרם ע"י משפחת געתון ובנק ישראל, ומוענק אחת לשנתיים לעבודה מצטיינת בכלכלת ישראל.

הזוכים מציגים את עבודתם במסגרת יום עיון או סמינר בבנק ישראל.

זכאים להגיש את מועמדותם לפרס חוקרים וחוקרות צעירים עד גיל 40 (לרבות תלמידי MA ודוקטורט).

העבודה הזוכה נבחרת על-ידי ועדת שופטים שחבריה: נשיא האגודה הישראלית לכלכלה, מנהל מכון פאלק ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל.