בעלי תפקידים

בעלי מניות:

פרופ' ישראל אומן

מר דוד ברודט

פרופ' דוד ג'נסוב

פרופ' ראובן גרונאו (יו"ר)

פרופ' אסף זוסמן (מנהל)

פרופ' נתן זוסמן

פרופ' ברק מדינה

פרופ' יעקב מצר (סיו"ר)

פרופ' סטנלי פישר

פרופ' אסטבן קלור

פרופ' תמיר שפר

 

חברי מועצת המנהלים:

פרופ' מנחם בלונדהיים

ד"ר עדי ברנדר

ד"ר דניאל גוטליב

פרופ' ראובן גרונאו (יו"ר)

פרופ' יעקב מצר (סיו"ר)

פרופ' אורית קדר

פרופ' תמיר שפר

 

מנהל המכון:

פרופ' אסף זוסמן asaf.zussman@mail.huji.ac.il

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית:

גב' רונית אשכנזי           ronit.ashkenazi@mail.huji.ac.il