בעלי תפקידים

בעלי מניות:

פרופ' ישראל אומן

מר דוד ברודט

פרופ' אריק גולד

פרופ' ראובן גרונאו (יו"ר)

פרופ' אסף זוסמן 

פרופ' אורי חפץ

פרופ' ברק מדינה

פרופ' יעקב מצר (סיו"ר)

פרופ' סטנלי פישר

פרופ' משה שעיו (מנהל)

פרופ' תמיר שפר

 

חברי מועצת המנהלים:

פרופ' מנחם בלונדהיים

ד"ר עדי ברנדר

ד"ר דניאל גוטליב

פרופ' שרון גלעד

פרופ' ראובן גרונאו (יו"ר)

פרופ' יעקב מצר (סיו"ר)

פרופ' תמיר שפר

 

מנהל המכון:

פרופ' משה שעיו             mshayo@huji.ac.il

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית:

גב' רונית אשכנזי           ronit.ashkenazi@mail.huji.ac.il