רשימת הזוכים בפרס געתון

2018   ניצן צור אילן, השפעת מגבלות אשראי על בחירות הלווים בשוק הדיור: המקרה של המגבלה על שיעור המימון
 
2016   נעמי גרשוני, הארכת אופק הפריון לנשים: עדויות מהרחבת הנגישות לטכנולוגיות פריון בישראל (מאמר משותף עם קורין לאו)
 
2014   איתי אטר, יהונתן גבעתי ואורן רגבי, מבנה ארגוני, פעילות משטרתית ופשיעה
 
2012    נעם מיכלסון, השפעת החוזים האישיים במינהל הציבורי בישראל על משך השירות
 
2010    גיא נבון, גלישת הון אנושי במקום העבודה: השפעת גיוון כוח העבודה על הפריון
 
2007    רוני פריש, התשואה להשכלה – הקשר הסיבתי בין ההשכלה לשכר
 
2005    רוני פריש, קצבאות הילדים והשפעתן על פריון הילודה
 
            שרית כהן גולדנר ודניאל פסרמן, ההשפעה הדינאמית של הגירה על שוק העבודה המקומי: ממצאים מישראל 
 
2003    אסנת ליפשיץ, גמישות היצע העבודה של משק הבית
 
2001    שרון בליי, ניהול בנקאי לעומת ניהול פרטי: ביצוע עיתוי שוק וסלקטיביות בקרב קרנות הנאמנות הגמישות בישראל
              בשנים
 1992-1997
 
            שרון ביילינזון, חדשנות טכנולוגית, סחר חוץ וצמיחה כלכלית — יישום אמפירי על ענפי התעשייה בישראל
 
1999    דמיטרי רומנוב, ניתוח אקונומטרי של מדיניות שומה והעלמת מס בישראל
 
1997    חמי גוטליבובסקי, השתלבות עולי 1992-1990 בשוק העבודה בישראל: הקשר בין התנאים בשוק הדיור 
             לאיכות ההשתלבות בשוק העבוד
ה

 
            חדווה בר, ישי יפה ועובד יושע, ניגודי אינטרסים בבנקאות אוניברסאלית: עדויות מביצועי פירמות בהנפקות ראשוניות
 
1995    יונה רובינשטיין, מחירי הדירות בישראל בשנים 1974-1994, בועה פיננסית
 
            מומי דהן ומישל סטרביצ'ינסקי, תקציב הסקטור הציבורי וצמיחה כלכלית בישראל
 
1993    ערן ישיב, הסיבות לאבטלה הגבוהה – לקחים מהניסיון הישראלי
 
             סאמר חג' יחיא, מדיניות שער החליפין של בנק ישראל 1985-1992            
 
1991    שאול לאך ודני צידוןהתנהגות מחירים בזמן אינפלציה: מחקר אמפירי המבוסס על נתוני מחירים בודדים
 
1989    סולי פלגביטוח לאומי ופרישה של גברים מבוגרים מכח העבודה