סדרת עבודות מצטיינות

סדרת עבודות מונחות

33        "שוק ה-Repo בישראל: מהו ההפסד העיקרי למשק הישראלי מהיעדר זמינותו?" - הדר רומנו (בהנחיית ד"ר רועי שטיין). ספטמבר 2014. מאמר

32        "מנגנון התמסורת המוניטארית בישראל - ניתוח באמצעות מודל SVEC" - נדב בן זאב (בהנחיית פרופ' אבי בן בסט). אוקטובר 2010. מאמר

31        "נטל הביטחון והמשק הישראלי: מבט שני על הנתונים הרשמיים, 2009" - טל וולפסון (בהנחיית פרופ' יוסף זעירא). מרץ 2010. תקצירמאמר

30        "שני יהודים, שלוש שפות – תחיית השפה העברית באספקלריה כלכלית" - עופר דרור ודרור וולטר (בהנחיית פרופ' נתן זוסמן). דצמבר 2008. תקצירמאמר

29        "פערי שכר בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי בגדה המערבית וברצועת עזה לפני האינתיפאדה השניה ובמהלכה" - סאמי ח. מיעארי (בהנחיית פרופ' איתן ששינסקי). יולי 2008. תקצירמאמר

28        "הרפורמה בשיטת העסקת העובדים הזרים בענף הבניין בישראל" - אופיר ברנהולץ (בהנחיית מר יורם גבאי). מאי 2008. תקצירמאמר

27        "האם מעבר לשיטת מע"מ דיפרנציאלית יוכל לצמצם את אי השוויון בהכנסות? מודל מס ערך מוסף דיפרנציאלי" - שלומי ישי וטל הראל (בהנחיית מר יורם גבאי). אוקטובר 2007. תקצירמאמר

26        "האם סיכויי התעסוקה של גרינברג וברנשטיין גבוהים משל בוזגלו ואבוקסיס? ניסוי על אפליה בשוק העבודה בישראל על רקע מוצא אתני ומגדר" - דורית ששון (בהנחיית פרופ' ויקטור לביא).

            ספטמבר 2006 תקצירמאמר

25        "הקשר בין מגבלות פיקוחיות על מערכת הבנקאות ומנגנון התמסורת של המדיניות המוניטרית" - איל ארגוב (בהנחיית פרופ' יוסף זעירא). מאי 2005. תקצירמאמר

24        "הבטחת הכנסה או הבטחת מנוחה? החוק להבטחת הכנסה והשפעתו על שוק העבודה בישראל" - אחינעם לוי ומיה קמפיאס (בהנחיית מר יורם גבאי). ספטמבר 2003. תקצירמאמר

23        "מניפולציות במדד המעו"ף בבורסה לניירות ערך בתל-אביב" - אריה בסוב ואריאל מרקס (בהנחיית פרופ' יוג'ין קנדל). פברואר 2003. תקצירמאמר

22        "השפעות טכניות על מדדי אי שוויון" - אורן רגבי ואיתמר אלטלף (בהנחיית פרופ' שלמה יצחקי). ינואר 2003. תקצירמאמר

21        "פתיחת שוק ההעברות של כדורגלנים בישראל לסחר בין-לאומי בשנים 1988-1996" - יוסי רבניאן וערן שורצברג (בהנחיית ד"ר נתן זוסמן). מאי 2002. תקצירמאמר

20        "ניתוח הסכמי השקעה של תעשיית הון הסיכון בישראל, לאור תאוריות סוכן כלכליות" - גל ספרבר (בהנחיית ד"ר ישי יפה). נובמבר 2001. תקצירמאמר

19        "קרנות הון סיכון ותרומתן להתפתחות ההיי-טק הישראלי" - רנט לוקומט (בהנחיית ד"ר ישי יפה). מרץ 2001. תקצירמאמר

18        "הקשר בין גודל המשפחה, היצע העבודה והכנסה מעבודה בישראל" - ודים מרמר (בהנחיית פרופ' שלמה יצחקי). ספטמבר 2000. תקצירמאמר

17        "קשר בין היצע עבודה של בני זוג – גישה של ניסוי טבעי" - ודים מרמר וודים נובופסטובסקי (בהנחיית פרופ' שלמה יצחקי). יולי 2000

16        "ענף הבנייה בישראל: צמיחה והתפתחות (1997-1970)" - מוחמד עסלי ואהוד בר-סלע (בהנחיית פרופ' יוסף זעירא). יולי 2000. תקצירמאמר

15        "שוק מטבע החוץ בישראל – גישת מיקרו" - אפי בנמלך (בהנחיית ד"ר יוג'ין קנדל). מאי 2000            . תקצירמאמר

14        "השפעת השייכות לקונגלומרט בישראל על רווחיות הפירמה, קצב צמיחתה והסיכון שלה" -ליאת זק (בהנחיית ד"ר ישי יפה). אוקטובר 1999. תקציר

13        "אמידת הציפיות לפיחות באמצעות אופציות Call על שער הForward-" רועי שטיין (בהנחיית פרופ' אבי בן-בסט). מארס 1999. תקציר

12        "התפתחות היתרון היחסי בענפים נבחרים בישראל, 1994-1985" ויקטוריה לכטמן (בהנחיית ד"ר נתן זוסמן). יולי 1998. תקציר

11        "הגורמים המשפיעים על שכר מנכ"לים בחברת תעשייה בישראל" אסף סגל ומיכה מנדל (בהנחיית ד"ר ישי יפה וד"ר אשר בלס). מארס 1998. תקציר

10        "מיסוי רווח הון מניירות ערך בבורסה: הלכה ומעשה" הלה זך (בהנחיית יורם גבאי). ינואר 1998. תקציר

9          "המניות הדואליות הישראליות: השפעת ההנפקה הדואלית בבורסת ניו-יורק על תשואת המניות בבורסת תל אביב" ברוס רפופורט (בהנחיית ד"ר ישי יפה). ינואר 1998. תקציר

8          "תחלופה בין מנועי דיזל ובנזין בכלי רכב פרטיים: השפעות על המשק הישראלי" אפי סנדרוב ודניאל כהן (בהנחיית פרופ' שלמה יצחקי). ספטמבר 1997. תקציר

7          "הרפורמה המוצעת במערכת הבנקאות: האמנם רצויה?" רמי ווהבה-יוסף (בהנחיית מר יורם גבאי). יולי 1997. תקציר

6          "משוואות שכר והתחלקות הכנסות בישראל: ניתוח בעזרת רגרסיה אי- פרמטרית" אריה ברסטנו (בהנחיית פרופ' מיכאל בינשטוק). יולי 1997. תקציר

5          "בחינת שוק קרנות הנאמנות בישראל, 1995-1991" חנית אטיאס וקובי נימקובסקי (בהנחיית ד"ר יוסף זעירא). דצמבר 1996. תקציר

4          "השפעת שכר המינימום על התפלגות שכר העבודה, הכנסות המשפחה ושיעורי העוני" ודים מרמר (בהנחיית פרופ' יהושע אנגריסט). אוגוסט 1996. תקציר

3          "מיסוי כלי-רכב ודלק בישראל: ניתוח והצעה לרפורמת מס" רגינה ויטנברג (בהנחיית מר יורם גבאי). אפריל 1996. תקציר

2          "אגרת הטלוויזיה בישראל: ניתוח עלות-תועלת"— לארי לייבוביץ (בהנחיית פרופ' שלמה יצחקי). פברואר 1996. תקציר

1          "התייעלות חברות ממשלתיות בישראל לאחר הפרטה" גיא בן-ישי (בהנחיית פרופ' דוד לבהרי). ינואר 1996 תקציר