פרס געתון

פרס געתון לעבודה מצטיינת בכלכלת ישראל
 

ד"ר אריה ל' געתון ז"ל היה מראשוני החוקרים בכלכלת ישראל וממניחי היסודות למערכת החשבונאות הלאומית בארץ.

הפרס על שמו, בגובה 14,000 ש"ח, נתרם ע"י משפחת געתון ובנק ישראל, ומוענק אחת לשנתיים לעבודה מצטיינת בכלכלת ישראל.

הזוכים מציגים את עבודתם במסגרת יום עיון או סמינר בבנק ישראל.

זכאים להגיש את מועמדותם לפרס חוקרים וחוקרות צעירים עד גיל 40 (לרבות תלמידי MA ודוקטורט).

העבודה הזוכה נבחרת על-ידי ועדת שופטים שחבריה: נשיא האגודה הישראלית לכלכלה, מנהל מכון פאלק ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל.

 

call_for_papers_-_gaathon_award.pdf322 KB

אודות א.ל. געתון

ד"ר אריה לודוויג געתון, בשמו המקורי לודוויג גרינבאום, נולד ב-1898. במלחמת העולם הראשונה הוא שירת כחייל בצבא הקיסרי הגרמני ונפל בשבי הצבא הבריטי בשומרון, ליד טובאס.

לאחר סיום המלחמה, חזר עם שאר השבויים לגרמניה שם למד כלכלה ומשפטים וסיים בהצטיינות (סומה קום לאודה) את עבודת הדוקטור באוניברסיטת ברלין בשנת 1934. בהיותו ציוני עוד בגרמניה, עלה ב- 1935  לארץ ישראל והחל לעבוד במחלקה לתכנון של הסוכנות היהודית.

המשימה העיקרית שהוא לקח על עצמו הייתה לבדוק, בתקופת המאורעות של 1936-1939, את מידת תלותו של המשק היהודי בארץ ישראל במשק הערבי, ואת ההשלכות שיש לכך על ארגון המשק היהודי. תוצאת המחקר הסופי התפרסמה ב-1941 וניתן בלי שום ספק לראות בה את עבודת החלוץ בתחום החשבונאות הלאומית של ארץ ישראל. ראוי לזכור שאומדנים ראשונים של תוצר לאומי התפרסמו באנגליה ובארצות הברית רק בשנות ה-30. וכך, בזכות עבודתו של געתון, שריכז וערך בקפדנות יתרה את כל הנתונים שניתן היה לאסוף, הייתה ישראל לאחד המשקים הראשונים בעולם שבהם התפרסם אמדן כזה של החשבונות הלאומיים. ולא היה זה רק אמדן של התוצר לפי ענפים, אלא כפי שמתחייב, דו"ח שימושים ומקורות מורכב מאד. ומכיוון שמטרת המחקר הייתה לבדוק את מימדי התלות של המשק היהודי במשק הערבי, הגיע געתון באותו מחקר לפתח גם באופן עצמאי לחלוטין את לוחות תשומת-תפוקה עבור המשק הארץ ישראלי, שוב באופן חלוצי במידה מפתיעה ביותר.

עבודתו החלוצית הזו של געתון עמדה בסימן ברור של שאלות מדיניות ושל ניסיון לפתח כלים למי שמנסה לתכנן את התפתחות המשק. לא מפתיע לכן שעבודתו שמשה את קובעי המדיניות בארץ בשנים הראשונות של המדינה, כשהם ניסו לתכנן כיצד יוכל המשק להתמודד עם מיליון העולים שהגיעו אז ואשר שילשו את גודל האוכלוסיה. לא מפתיע גם כן שהפרסום המיוחד מספר אחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היה עבודתו של געתון על "כלכלת ישראל ב-1950".

בעייתה העיקרית של המדינה הצעירה המשופעת כוח עבודה (כלומר עולים) הייתה בצבירת הון פיסי. עבודתו הגדולה הבאה של געתון היתה, לא במפתיע עריכת אומדנים של מלאי ההון ושל הבלאי בענפי המשק השונים. עבודתו על אומדני מלאי ההון התפרסמה לבסוף כפרסום המיוחד מספר אחד של מחלקת המחקר של בנק ישראל מ-1961 בכותרת: "הון תעסוקה ותפוקה בישראל 1950 עד 1959." וכהמשך ישיר של עבודה זו הייתה עבודתו שהתפרסמה ב-1971 (בהיותו כבן 73) בכותרת "פריון כלכלי בישראל". בעבודה זו געתון יישם לראשונה בישראל את הרעיון של פירוק מקורות הצמיחה ושל מדידת גורם הפריון הכולל, נושאים שמלווים אותנו עד עצם היום הזה.

כהכרה בהישגיו המדעיים של געתון, וכהוקרה למעמדו כאחד ממניחי היסודות של מחקר הכלכלה במדינת ישראל, הוענק לו בשנת 1972 דוקטורט כבוד מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן,

בכנס היסוד של האגודה הישראלית לכלכלה שנערך ב-1976, נבחר געתון  לנשיא הכבוד של האגודה לצד בחירתו של פרופ' דן פטינקין לנשיאה הראשון.

אפרים קליימן, א.ל. געתון ומשנתו: תרומתו למחקר הכלכלי בארץ, הרבעון לכלכלה, 36, 124, מרץ 1985, עמ' 41-46

מאמר אפרים קליימן על משנתו של א.ל. געתון

רשימת פרסומים של א.ל. געתון

Books

1961       Capital, Employment and Productivity in Israel, Jerusalem, Bank of Israel
1971       Economic Productivity in Israel, New York, Praeger.
1975       Changes in the Consumption of Urban Employee Families between 1959/60 and 1968/69, Bank of Israel
                Jerusalem.
1978       National Income and Outlay in Palestine, 1936, Second, Enlarged Edit., Jerusalem, Bank of Israel.
 

Articles

1935       Productivierung der Juden in Palästina – ein Irrweg? Palästina (Wien), p. 428.
1935       Zum Problem der “Haavarah” Palastina (Wien) P. 649.
1935       “Zur Frage der Wirtschaftsplannung in Palästina,” Palästina – Zeitschrift fuer den aufbau Palastibas, 
                p. 227 (Wien).
1936       Ein Vorschlag zur Unterbindung des Lohndumpings durch ausser Palastinensische Araber, 
                Palästina (Wien), p. 82.
1936       Handelspolitische Neuorientierung Palästinas, Palästina (Wien), p. 383.
1936       Die Frage der Lebenshaltung als Problem der Konsumentener Ziehung, Palästina (Wien), p. 491.
1938       National Income and National Expenditure in Palestine for the Year 1936 in Bulletin ERI of JAFP, 
                Vol. 2, p. 15.
1938       Palestine Balance of Payments, in Economic Annual of Palestine, Tel Aviv, pp. 96-105.
1941       “National Income and Outlay in Palestine, 1936”, Jerusalem, ERI-JAFP.
1944       National Income and Outlay with Reference to Savings, Capital Movements and Investment, 
               The South African J. of Economics, 12, pp. 28-45.
1944       (with E. Bromberger), Outlines of a Development Plan for Jewish Palestine, Bulletin of the ERI of the JAFP,
                8, Jerusalem, p.2.
1946       (with G.E.F. Wood), New Data on National Income, Bulletin of the ERI of the JAFP, Vol. 10, p. 72, Jerusalem.
1946       “Outlines of a Development Plan for Jewish Palestine”, Jerusalem, Jewish Agency for Palestine, Economic
                Research Institute.
1947       The Government Finance,” Bulletin of the ERI of the JAFP, Vol. 11, p. 97, Jerusalem.
1948       Competitive Power and Productivity in Industry, Bulletin of the ERI of the JAFP, Jerusalem, Vol. 12, p. 31.
1949       The National Income of Israel (Hebrew), Shivat Zion – Yearbook of Zionism Research I, Jerusalem, p. 269.
1950       “Four Year Development Plan of Israel 1950-1953”. Division of Economic Research, Prime Minister’s Office,
                Jerusalem.
1950       “The Role of Planning in Israel” (Hebrew), Molad, Political and Literary Monthly, Tel Aviv, p. 261.
1950       Development Plan (Hebrew), in 1950 Yearbook of Journalists (Tel Aviv), p. 102.
1951       “On Israel’s Problems”, from minutes of the Conference on Development of Undeveloped Countries held 
               by the International Association for Public Finance at London School of Economics, Sept. 1951.
1951       “Problems of the Economic Planning”, in Shivat Zion  - Yearbook of Zionism Research II, Jerusalem, p. 482.
1953       “A real Financial System of Social Accounting,” in The Review of Economics and Statistics, Vol. 35, pp. 1-19.
1955       Projections of Development towards Economic Independence (memo), HC-415:25G2
1955       with L.Y. Oppenheimer , and M. Aten, “Israel” (German), in Handworterbuch der Sozial Wissenschaften, 
               Gustav Fischer, Struttgart.
1956       “Subsidies in National Accounting” (Hebrew), from Public Subsidies in Israel – A Symposium, Haifa, p. 15.
1956       Problems d’epargue et d’emploi de l’etat d’ Israel, Bulletin No. 170, Societe Belge d’Etudes et d’Expansion
                Liege, pp. 316-323.
1956       Les Problems du Development en Israel, HC 415.25.632.
1956       Elements for Economic Independence (Hebrew), The Economic Quarterly, 13:14, pp. 24-43.
1957       The Economy of Eretz Israel (Hebrew), The Hebrew Encyclopedia, Vol. 6, pp. 729-740.
1959       Saving Concepts in National Accounting, paper #309, Saving and Investment Congress, Brussels, Sept. 
                1959.
1959       Survey of the Israeli Economy, 1951, memo. See HC 415.25-628.
1960       “The Estimate of Depreciation in Israel’s National Accounts,” Bank of Israel Survey Bulletin, 11, 1-30.
1960       A Note on the Treatment of Multiple Exchange Rates in National Accounts, The Review of Economics and 
               Statistics
, Vol. 42, pp. 326-329.
1962       Problems in Productivity Measurement (Hebrew), Israel Economic Quarterly (Tel Aviv), July 1962, Vol. 
                35-36, pp. xx.
1963       “Israel’s Wirtschaft” in Israel Kultur de Nationen 13 Geistige Landerkunde, Verlag: Glock & Lutz, Nurenberg.
1964       “Economic Growth in Israel History & Problems” (Hebrew) in (Israel) Economic Quarterly (Tel Aviv) 41-42, 
                pp. 3-20.
1964       “Economic Planning in Israel History & Problems”, (Hebrew) in Israel’s Economy, Theory & Practice, 
                Josef Ronen, ed., Dvir, Tel Aviv, pp. 179-202.
1965       “Das Wirtschaffiche Wachstum Israel’s von 1950 bis 1964,” in Konjunkturpolitik, Duncher & Humblot, 
                Berlin, Jahrgang, 11, pp. 222-264.
1966       “Economic Performance and Growth of Population,” Bank of Israel Bulletin, No. 26, Jerusalem, pp. 26-48.
1970       “Economic Productivity in Israel 1950-65,” Review of Income and Wealth, Series 16, #1, New Haven, Conn.,
                pp. 1-18.
1972       “On Income and Wage Policy,” (Hebrew), Israel Quarterly of Economics, Jerusalem, Vol. 1, pp. 18-28.
1972       “Exchange Rate Problems in National Accounting of Developing Countries,” in Review of Income and
                Wealth
, Series 18, pp. 233-243.
1973       Reply (to Exchange Rate Problems in National Accounting of Developing Countries, 1972)” ibid, Vol. 19,
                pp. 207-209.
1974       “Development Problems of an Economist,” (Hebrew), Economic Quarterly, Tel Aviv, IV, pp. 58-68.

רשימת הזוכים בפרס געתון

2018   ניצן צור אילן, השפעת מגבלות אשראי על בחירות הלווים בשוק הדיור: המקרה של המגבלה על שיעור המימון
 
2016   נעמי גרשוני, הארכת אופק הפריון לנשים: עדויות מהרחבת הנגישות לטכנולוגיות פריון בישראל (מאמר משותף עם קורין לאו)
 
2014   איתי אטר, יהונתן גבעתי ואורן רגבי, מבנה ארגוני, פעילות משטרתית ופשיעה
 
2012    נעם מיכלסון, השפעת החוזים האישיים במינהל הציבורי בישראל על משך השירות
 
2010    גיא נבון, גלישת הון אנושי במקום העבודה: השפעת גיוון כוח העבודה על הפריון
 
2007    רוני פריש, התשואה להשכלה – הקשר הסיבתי בין ההשכלה לשכר
 
2005    רוני פריש, קצבאות הילדים והשפעתן על פריון הילודה
 
            שרית כהן גולדנר ודניאל פסרמן, ההשפעה הדינאמית של הגירה על שוק העבודה המקומי: ממצאים מישראל 
 
2003    אסנת ליפשיץ, גמישות היצע העבודה של משק הבית
 
2001    שרון בליי, ניהול בנקאי לעומת ניהול פרטי: ביצוע עיתוי שוק וסלקטיביות בקרב קרנות הנאמנות הגמישות בישראל
              בשנים
 1992-1997
 
            שרון ביילינזון, חדשנות טכנולוגית, סחר חוץ וצמיחה כלכלית — יישום אמפירי על ענפי התעשייה בישראל
 
1999    דמיטרי רומנוב, ניתוח אקונומטרי של מדיניות שומה והעלמת מס בישראל
 
1997    חמי גוטליבובסקי, השתלבות עולי 1992-1990 בשוק העבודה בישראל: הקשר בין התנאים בשוק הדיור 
             לאיכות ההשתלבות בשוק העבוד
ה

 
            חדווה בר, ישי יפה ועובד יושע, ניגודי אינטרסים בבנקאות אוניברסאלית: עדויות מביצועי פירמות בהנפקות ראשוניות
 
1995    יונה רובינשטיין, מחירי הדירות בישראל בשנים 1974-1994, בועה פיננסית
 
            מומי דהן ומישל סטרביצ'ינסקי, תקציב הסקטור הציבורי וצמיחה כלכלית בישראל
 
1993    ערן ישיב, הסיבות לאבטלה הגבוהה – לקחים מהניסיון הישראלי
 
             סאמר חג' יחיא, מדיניות שער החליפין של בנק ישראל 1985-1992            
 
1991    שאול לאך ודני צידוןהתנהגות מחירים בזמן אינפלציה: מחקר אמפירי המבוסס על נתוני מחירים בודדים
 
1989    סולי פלגביטוח לאומי ופרישה של גברים מבוגרים מכח העבודה