אודות

falk_pic.gif

מוריס פאלק 1866-1946

המכון למחקר כלכלי בישראל על-שם מוריס פאלק בע"מ (חל"צ) נוסד בינואר 1964 כממשיכו של מרכז פאלק למחקר כלכלי בישראל. המטרות לשמן נוסד המכון הינן: קידום וטיפוח המחקר הכלכלי, תוך תשומת לב מיוחדת לבעיות המשק הישראלי; פרסום פרסומים מדעיים; קיום כנסים וימי עיון במחקר כלכלי תוך שיתוף פעולה עם כל אדם, גוף או מוסד בארץ או מחוץ לה.

האחריות לניהולו הכללי של המכון מוטלת על בעלי המניות ומועצת המנהלים.

 

Early Economic Research in Israel: the Falk Project
פרופסור נדב הלוי